Наукова робота

Тези наукових робіт

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Національний медичний університет

імені О. О. Богомольця

Український медичний ліцей

Наукове товариство ліцеїстів

імені А. П. Ромоданова

 

 

ТЕЗИ

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Наукового товариств а імені А.П. Ромоданова

 


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

 

Використання магніточутливих нанокомплексів для магнітної нанотерапії злоякісних пухлин

 

Ковалішин К. учень 11-В класу

Українського медичного ліцею

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Науковий керівник: д.б.н., професор Національний Інститут раку, завідуючий лабораторії медичної фізики і біоінженерії Орел В. Е.

 

В науковій роботі проведено огляд та вивчення практичних застосувань магніточутливих часток в якості носія в системах доставки лікарських препаратів, а також в якості самостійних терапевтичних агентів для створення резонансної гіпертермії. Актуальність цієї теми обумовлена тим, що в м. Києві в 2010 році зареєстровано більш як 9500 випадків злоякісних новоутворень з стійкою тенденцією до щорічного збільшення. Саме нові якісні властивості наноматеріалів відкривають нові перспективи застосування нанопрепаратів в онкотерапії та перехід до нанорозмірів у медичному інструментарії. Основний інтерес нашого дослідження пов’язаний з можливістю дистанційного керування наночастинками і конструкціями на їх основі при накладенні зовнішнього магнітного поля та використання цих властивостей для терапії злоякісних новоутворень. Завданням дослідження є вивчення та аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, публікацій, та участь в практичних дослідженнях вчених Національного інституту раку з даної проблематики.

Розроблена технологія магнітної нанотерапії з використанням експериментального зразка механомагнітного реактора для синтезу протипухлинних засобів на основі магніточутливого нанокомплексу та подальші клінічні випробування показали, що синтезований нанокомплекс має на 30% більшою протипухлинною активністю, ніж офіційний препарат доксорубіцин. Тому в подальшому необхідно розробити промисловий зразок механомагнітного реактора для синтезу магніточутливого комплексу з подальшим промисловим виробництвом для забезп